Máy tráng bản PS Tungshung 88PSBN

Máy tráng bản PS Tungshung 88PSBN

Tên máy

66PSBN

88PSBN

110PSBN

130PSBN

Độ rộng bản nhỏ nhất

25cm

25cm

25cm

25cm

Độ rộng bản lớn nhất

66cm

88cm

110cm

130cm

Độ dài bản nhỏ nhất

40cm

40cm

40cm

40cm

Độ dày bản in

0.12 ~ 0.4 mm

0.12 ~ 0.4 mm

0.12 ~ 0.4 mm

0.12 ~ 0.4 mm

Dung tích ngăn hoá chất

32 lít

42 lít

51 lít

60 lít

Thời gian hiện

15 - 50 giây

15 - 50 giây

15 - 50 giây

15 - 50 giây

Nhiệt độ hiện

18-43 độ C

18-43 độ C

18-43 độ C

18-43 độ C

Nhiệt độ sấy

30-60 độ C

30-60 độ C

30-60 độ C

30-60 độ C

Công suất

10A(2.2KW)

10A(2.2KW)

10A(2.2KW)

20A(4.4KW)

Kích thước (cm)

170x120x118

170x145x118

170x165x118

185x190x118

Trọng lượng

225kg

260kg

320kg

390kg