Máy phơi bản

Máy phơi bản PS của hãng TungShung

Máy PE-H

TS 96 x 120 PE-H

TS-120 x 150 PE-H

TS- 145 x 165 PE-H

Nguồn sáng

6000 W, bước sóng 360- 410 nm

Hệ thống hút hơi

Tốc độ cao, Hệ thống hút hơi 02 lần

Nguồn điện

1 pha, 220 V , 50/60 Hz, 25 A

Kích thước (cm)

160 x 190 x 118

175 x 230 x 118

205 x 240 x 118

Trọng lượng

515 kg

665 kg

740 kg

 

Máy PE

TS 96 x 120 PE

TS-120 x 150 PE

TS- 145 x 165 PE

Nguồn sáng

3000 W, bước sóng 360- 410 nm

Hệ thống hút hơi

Tốc độ cao, Hệ thống hút hơi 02 lần

Nguồn điện

1 pha, 220 V , 50/60 Hz, 25 A

Kích thước (cm)

160 x 190 x 118

175 x 230 x 118

205 x 240 x 118

Trọng lượng

450 kg

580 kg

720 kg